Vi utsätts dagligen av ett gigantiskt överflöd med budskap och erbjudanden som är svåra att urskilja och ta till sig. 

I vår snabbt föränderliga värld blir kundresan allt mer komplex med flera mötespunkter i allt fler situationer och kanaler.

- - - - -

Det blir viktigare att få kontroll över när, var, hur och varför en kund är intresserad av ett budskap, erbjudanden, innehåll eller specifika utskick. 
 

VI ÄR HYBRIDBYRÅN SOM MIXAR TRADITIONELL OCH DATA DRIVEN MARKETING AUTOMATION  


Xworks är en hybridbyrå som kombinerar kompetenser och som navigerar lika bra bland traditionell kommunikation som i den data-drivna omnichannel baserade.

- - - - -

Vi är pionjärer inom personifierad kommunikation och har under 10 års tid skapat givande kommunikation genom att nyttja en smart mix av digitala, analoga och fysiska kanaler.

- - - - -


Nyckeln till framgång är vårt helhetsbaserade synsätt där vi låter teknik, kreativitet, affärsmässighet kombineras till en personlig kundsupplevelse.

- - - - -

Välkommen till en mixad och personligare mediavärld med möjligheter utöver det vanliga.


Ta kontakt med oss redan idag så ska berätta vad som går att göra med en smart och mixad kommunikation

Smart personlig datadriven Omnichanell baserd marketing automation kommunikation

DET ÄR SMARTARE ATT VARA PERSONLIG ÄN OPERSONLIG

Vi vet att opersonliga masskommunikation med sina generella budskap och erbjudanden till alla, siktar brett men träffar tyvärr alltför sällan rätt.

- - - - -

Masskommunikation behöver stora volymer för att nå resultat och genererar dyrt ”spill” då den även riktar sig till många som ej tillhör målgruppen.  

- - - - -

Välkommen till en personlig och relevant kommunikation utöver det vanliga.

UPPSKATTAD KOMMUNIKATION
=
SMART SEGMENTERING PLUS PERSONLIGT TILLTAL

Det fungerar inte längre att utgå från en fixt modell för att beskriva en målgrupp, ett segment eller enskilda personer.
- - - - -
Människors beteende är starkt länkade till omgivningen och allt som sker i ett givet sammanhang.
- - - - -
I XWorks segmenteringsmodell kombinerar explicit profilbaserad data med den implicita beteendebaserade datan på ett smart sätt som gör att kommunikationen blir träffsäkrare, relevantare och mer uppskattad.

Ta kontakt med oss om segmentering

PERSONIFIERA, MÄT OCH AUTOMATISERA ER KOMMUNIKATIONEN

PERSONIFIERA, MÄT
OCH AUTOMATISERA
ER KOMMUNIKATION

Att spåra, fånga och analysera kunddata är idag grunden för att kunna skapa en relevant och automatiserad kommunikation på personlig nivå.

- - - - -

Med hjälp av god data går det att föra en smart och mätbar dialog där man över tid lär sig mer och mer om kundens behov, önskemål, intressen, beteenden med mera.

- - - - -

Låt oss hjälpa er att utveckla en personlig och mätbar kommunikation som genererar resultat utöver det vanliga. 

EN HYBRIDBYRÅ UTÖVER DET VANLIGA

XWorks ser till att våra kunder utvecklar kommunikation, marknadsföring och försäljning som uppskattas, är relevant och personlig samt mätbar i realtid. 

- - - - -

Varje kund och uppdrag är unika. Vi anpassar strategi, taktik samt val av plattform och expertis, utifrån vad varje enskild kunden vill uppnå med sitt uppdrag och kommunikation.

- - - - -

Våra kunder är en aktive del i att skapa givande kommunikation. Via en Co-creation metodik arbetar vi i nära samråd med våra kunder genom hela uppragsprocessen. Från idé till slutlig leverans.


Mer om vår service | Kontakta oss gärna

DATA OCH DJUPARE KUNDINSIKTER ÄR IDAG HYGIENFAKTORER

DATA OCH KUNDINSIKTER ÄR IDAG SJÄLVKLARHETER FÖR EN LYCKAD KOMMUNIKATION 

Kunddata är idag en hygienfaktor och fundamentet för att skapa en personifierad kommunikation och en uppskattad kundupplevelse. 

- - - - -

Med insikter och smarta "algoritmer" skapar vi en personlig kommunikation som levererar rätt budskap / erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle i rätt kanal - 24/7. 

- - - - -

Ja! Jag vill veta mer om hur vi ska hantera data och skapar kundinsikter utöver det vanliga

Stuprörens och öarnas tid är förbi...

Nu och framöver är det broar och hängrännor som gäller.

NYA BETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

NYA BETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

Nya kundbeteenden ställer allt högre krav på att kommunikationen samordnas internt samt att den integreras mellan kanaler. 

– – – – – –

Vi hjälper er att ta ett tvärfunktionellt helhetsgrepp om er kommunikation på såväl lokal, central, intern och externt nivå. 
 
– – – – – –

Berätta gärna hur vi kan ta ett helhetsgrepp om vår kommunikation.

VÅRA TJÄNSTER

Med hjälp av vårt team av dedicerade partners omsätter vi idéer till uppskattade kundlösningar. 

- - - - - 

Vi erbjuder tjänster inom nedanstående områden. Har ni behov av andra tjänster så tveka inte att höra av er.   


Mer info om våra tjänster.– Analys, strategi och taktik
– Audit 
– Målgrupp och segmentering
– Kommunikationsflöde
– Logik och regelverk
– Innehållsproduktion
– Programmering
– Databashantering
– CRM
– Systems & integrations 
– SEO/SEM
– Projektledning

– Designarbete
– Originalbete
– Copyarbete
– Illustrations- och bildarbete
– Film- och videoarbete
– Originalsättning
– Printning
– Efterbehandling
– Annonsering
– Distribution och lager
– Produktionsledning

EN SAMORDNAD OMNICHANNEL STRATEGI LEVERERAR BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

OMNICHANNEL KOMMUNIKATIOM LEVERERAR EN KLART BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

Med hjälp av en insikts- och datadriven omnichannel strategi leverar vi kommunikation som optimerar varumärkesuppevelsen hos såväl kunder, medarbetare och partners – ovsätt plats och tillfälle. 

– – – – – –

Det omnichannel baserade kommunikationsättet ger nya omfattande möjligheter att:

– Integrera digitala, analoga och fysiska kanaler.
– Kommunicera via off- & online när det behövs.
– Nyttja inbound & outbound marketing på ett smart sätt. 
– Nå ut till både B2C och B2B kunder.


Låt oss visa hur ni kan skapa en smart och givande omnichannel dialog utöver det vanliga.


SEDAN 2010 HAR VI SKAPAT INTEGRERAD
OMNICHANNEL KOMMUNIKATION


XWorks har mångåriga erfarenheter av såväl kommunikation, marknadsföring och försäljning. Under årens lopp har vi implementerat olika typer av kommunikationslösningar till olika typer av företag. 

– – – – – – 

Vi har utfört uppdrag som omfattat allt ifrån små inbjudningar till större helhetslösningar med marknads- och säljportaler, och som innehållit över 550 000 personifierade kundsiter, e-post och postala brev.

– – – – – –

Vi har bland annat  gjort uppdrag för varumärken såsom  Renault, BMW, Mini, Bliwa försäkringsbolag, Cisco, HP, Niscayah / nu Stanley Security, LKAB Wassara, Xeroxs, NVC Lighting, ITS Nordic, Managementevent, Logica / nu CGI, Myresjöhus mfl.   

– – – – – –

Välkommen på en kopp kaffe så ska vi berätta mer om hur det går att mixa digitala kanalerna med traditionella och fysiska kanalerna på ett integrerat och smart sätt som levererar en kundupplevelse utöverdet vanliga.
 

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

Med hjälp av kommunikationsflöden går det att föra en konsekvent och uppskattad kommunikation genom hela kundresan. 

– – – – – –

Födena eliminerar manuella uppgifter samt automatiserar och anpassar den fortlöpande kommunikationen utifrån profil och agerande i olika kanaler.

– – – – – –

De ger en bra överblick av de enheter som ingår i kommunikationen samt att påvisar hur enheter hänger ihop med de regelverken som styr hur flöden, enheter och innehåll.


Kontakta oss så berättar vi hur ni ska planera era flöden för att leverera en kundupplevelse utöver det vanliga.

KONTAKTA ELLER
BESÖK OSS GÄRNA.

Du finner XWorks kontor på Sveavägen 98 där vi sitter tillsammans med vår systerbyrå IK Stockholm och andra kreativa företag i vårt nätverket av dedicerade partners. 

T-Bana: Rådmansgatan. 

Rolf Kjerrgren 
Mobil: +46 (0)73 672 55 50
E-post: rolf@xworks.se

© Copyright XWorks - All Rights Reserved