VI SER TILL ATT SKAPA NYA MÖJLIGHETER 
OCH MERVÄRDEN FÖR BÅDE KONSUMENTER
OCH FÖRETAG


I en snabbt föränderlig värld blir kundresan allt mer komplex med mötespunkter i allt fler kanaler.

- - - - -

Det blir allt viktigare att få kontroll över när, var, hur och varför en kund blir intresserad av ett budskap, eller ett erbjudande.

VI ÄR BYRÅN SOM HANTERAR BÅDE DATA DRIVEN OCH TRADITIONELL KOMMUNIKATION  


Xworks är en omnichannel-byrå som kombinerar olika kompetenser och som hjälper dig navigera mellan traditionell kommunikation och den senaste data drivna teknologin.

- - - - -

Vi är pionjärer inom personifierad kommunikation och har under 10 års tid skapat värdeskapande kommunikation som nyttjat en smart mix av digitala, analoga och fysiska kanaler.


- - - - -


Varmt välkommen att kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att skapa uppskattad kommunikation som genererar agerande och resultat utöver det vanliga.  

- - - - -

Kontakta oss redan idag så ska vi berätta mer vad ni kan göra med en smart och mixad kommunikation


VI HAR SEDAN 2010 SKAPAT INTEGRERAD
OMNICHANNEL KOMMUNIKATION


Vi har mångåriga erfarenheter av såväl kommunikation, marknadsföring och försäljning. Under årens lopp har vi implementerat omnichannel kommunikation för olika typer av företag inom B2B och B2C området.  


– – – – – –

Vi har bland annat  gjort uppdrag för varumärken såsom Renault, BMW, Bliwa försäkringsbolag, Cisco, HP, Niscayah / nu Stanley Security, LKAB Wassara, Xeroxs, NVC Lighting, ITS Nordic, Managementevents, Logica / nu CGI, Myresjöhus mfl. 

– – – – – –

Nyckeln till vår framgång är vårt helhets-baserade synsätt där vi låter teknik, kreativitet och affärsmässighet kombineras med en personlig och givande kundupplevelse genom kundresans kanler och mötespunkter.   

Smart personlig datadriven Omnichanell baserd marketing automation kommunikation

DET ÄR SMARTARE ATT VARA PERSONLIG ÄN OPERSONLIG

Vi vet att opersonliga kampanjer med generella budskap och samma erbjudanden till alla, sällan träffar rätt. Detta är oekonomiskt och tröttar oftast ut målgruppen.

- - - - -

Masskommunikation behöver stora volymer för att nå resultat och genererar ett stort ”spill” då den även riktar sig till många som ej är köpbenägna vid tillfället.

- - - - -

Välkommen till en personlig och relevant kommunikation

UPPSKATTAD KOMMUNIKATION

=
SMART SEGMENTERING PLUS EMPATI FÖR MÅLGRUPPEN

Det fungerar inte längre att utgå från bara en modell när man beskriver en målgrupp, ett segment eller olika personas.


- - - - -


Människors beteende är starkt länkade till omgivningen och allt som sker i ett givet sammanhang. Vi är olika ”personas” i olika tillfällen och situationer.


- - - - -


XWorks segmenteringsmodell kombinerar explicit profilbaserad data med den implicita beteendebaserade datan på ett sätt som gör att kommunikationen blir mer träffsäker, relevant och uppskattad.

- - - - -


Ta kontakt med oss så berättar vi mer

PERSONIFIERA, MÄT OCH AUTOMATISERA ER KOMMUNIKATIONEN

PERSONIFIERA, MÄT
 OCH AUTOMATISERA 

Med hjälp av relevant data går det att föra en smart och mätbar dialog där man över tid lär sig mer och mer om kundens behov, önskemål, intressen, beteenden med mera.

- - - - -Genom att spåra, fånga in och analysera kunddata kan vi skapa en relevant och automatiserad kommunikation på ett personligt plan.


- - - - -

Låt oss hjälpa er att utveckla en personlig och mätbar kommunikatio som levererar resultat

VI ÄR ALLA UNIKA

Varje utmaning är unik. Vi anpassar strategi, taktik samt val av plattform och expertis, utifrån vad varje enskild kund vill uppnå med sitt uppdrag och kommunikation. 

- - - - -  

Tillsammans med vårt partnernätverket av olika discipliner omsätter vi uppdrag till kundanpassade kommunikationslösningar som leverar uppskattning och givande resultat.

VÅRA TJÄNSTER

Vi erbjuder tjänster inom:

– Analys, strategi och taktik
– Målgrupp och segmentering
– Kommunikationsflöde
– Innehållsproduktion
– Programmering
– Databashantering
– CRM
– Systems integrations
– SEO/SEM
– Projektledning

- - - - -


– Design
_ Original
– Copy
– Illustrations- och bildhantering
– Film- och video
– Originalsättning
– Printning
– Efterbehandling
– Distribution och lager
– Produktionsledning

Kontakta oss gärna om vår olika tjänster och partners

DATA OCH DJUPARE KUNDINSIKTER ÄR IDAG HYGIENFAKTORER

RELEVANT OCH KORREKT DATA ÄR EN GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KOMMUNIKATION 

Data av olika slag är idag en hygienfaktor och fundament för att kunna skapa en personifierad och relevant kommunikation som levererar en positiv kundupplevelse och mätbara resultat.

- - - - -

Med hjälp av data och smarta "algoritmer" så levererar vi rätt budskap / erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle i rätt kanal 

- - - - -

Vi hjälper er att nyttja era datkallor för att skapa en relevant och personlig kommunikation

NYA BETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

NYA KUNDBETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT BÄTTRE HELHETSGREPP

De nya kundbeteenden ställer krav på att kommunikationen samordnas internt och att den integreras sömlöst mellan olika kanaler. 

– – – – – –

Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp om er kommunikation på alla nivåer och platser så att era kunder får en helhetsupplevelse. 
 
– – – – – –

Kontakta oss så berätta hur ni samordnar er kommunikation

EN SAMORDNAD OMNICHANNEL STRATEGI LEVERERAR BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

EN OMNICHANNEL BASERADE KOMMUNIKATION LEVERERAR EN BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

Med hjälp av en insikts- och datadriven omnichannel strategi hjälper vi våra kunder att optimerar varumärkesuppevelsen. Ovsätt målgrupp, tillfälle och plats. 

– – – – – –

En smart Omnichannel strategi ger effektiva möjligheter att:

– Integrera digitala, analoga och fysiska kanaler sömnlöst
– Möjligheter att kommunicera både online och offline
– Samordna både inbound och outbound kommunikation


Låt oss visa hur ni kan skapa en smart och givande omnichannel dialog redan idag

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN KONSEKVENT KOMMUNIKATION   

Med hjälp av smart uppsatta kommunikationsflöden går det att föra en konsekvent och mätbar kommunikation som leder kunden genom hela resan. Från start till mål. 

– – – – – –

Ett rätt uppsatt flöde automatiserar och anpassar kommunikationen sömnlöst i realtid utifrån kundens profil och agerande i olika kanaler.  

– – – – – –

Flödenbeskrivningen ger en bra överblick av vilka enheter som ingår i kommunikationen samt påvisar hur enheter i födet hänger ihop och styr innehåll och aktiviteter. 

– – – – – –

Kontakta oss så ska vi berättar närmare hur ni planerar era kommuniktionsflöde på bästa vis

KONTAKTA ELLER
BESÖK OSS GÄRNA.

Du finner XWorks kontor på Sveavägen 98 där vi sitter tillsammans med vår systerbyrå IK Stockholm och andra kreativa företag i vårt nätverket av samarbetspartners. 

T-Bana: Rådmansgatan. 

Rolf Kjerrgren 
Mobil: +46 (0)73 672 55 50
E-post: rolf@xworks.se

© Copyright XWorks - All Rights Reserved