VI SER TILL ATT KONSUMENTER OCH FÖRETAG MÖTS PÅ ETT SMART SÄTT SOM GENERERAR BÅDE UPPSKATTNING OCH MERVÄRDE. 
I en snabbt föränderlig värld blir kundresan allt mer komplex med mötespunkter i allt fler kanaler, både off- och online. 

- - - - -

Det blir därför allt viktigare att få kontroll över när, var, hur och varför en kund blir intresserad av ett budskap, eller ett erbjudande.

VI KOMBINERAR  DATADRIVEN OCH TRADITIONELL KOMMUNIKATION SOM GENERERAR UPPLEVELSE, AGERADENDE OCH RESULTAT UTÖVER DET VANLIGA 


Xworks är en omnichannel-byrå som kombinerar olika kompetenser som hjälper dig navigera på ett smart sätt mellan den traditionella och den datadrivna kommunikationsteknologin.

- - - - -

Xworks är pionjärer inom personifierad kommunikation och har under 10 års tid skapat värdeskapande kommunikation som nyttjat en smart mix av digitala, analoga och fysiska kanaler.


- - - - -


Välkommen att kontakta oss om hur vi kan hjälpa dig och ditt företag att skapa smart och uppskattad kommunikation som genererar agerande och resultat utöver det vanliga.  

- - - - -

Kontakta oss redan idag så ska vi berätta mer.


VI HAR SEDAN 2010 SKAPAT INTEGRERAD
OMNICHANNEL KOMMUNIKATION


Vi har mångårig erfarenhet av internkommunikation, marknadsföring och försäljning. Under årens lopp har vi implementerat olika typer av omnichannel baserade kundlösningar för stora och mindre företag inom både B2B och B2C.

– – – – – –

Vi har bland annat utfört uppdrag för varumärken såsom Renault, BMW, Bliwa försäkringsbolag, Cisco, HP, Niscayah (nu Stanley Security), LKAB Wassara, Xeroxs, NVC Lighting, ITS Nordic, Management events, Logica (nu CGI), Myresjöhus mfl. 

– – – – – –

Nyckeln till vår framgång är vårt helhetsbaserade "holistiska" synsätt där vi låter teknik, kreativitet och affärsmässighet kombineras med en givande personlig upplevelse genom kundresans alla kanaler och mötespunkter.   

Smart personlig datadriven Omnichanell baserd marketing automation kommunikation

VARFÖR VARA OPERSONLIG, NÄR DET DET ÄR KLART SMARTARE ATT VARA PERSONLIG...

Vi vet att opersonliga kampanjer med generella budskap och samma erbjudanden till alla, sällan träffar rätt. Att vara opersonlig och orelevant är oekonomiskt och tröttar oftast ut mottagaren.

- - - - -

Opersonlig masskommunikation behöver stora volymer för att nå resultat och genererar ett stort ”spill” då den även når till många som ej är mottagliga vid tillfället.

- - - - -

Välkommen till en personlig och relevant kommunikation. Kotakta oss idag ska vi berätta mer.

UPPSKATTAD KOMMUNIKATION

=
SMART SEGMENTERING PLUS EMPATI FÖR MÅLGRUPPEN

Det fungerar inte längre att utgå från bara en modell när man beskriver en målgrupp, ett segment eller olika personas.


- - - - -


Människors beteende är starkt länkade till omgivningen och allt som sker i ett givet sammanhang. Vi är alla olika ”personas” vid olika tillfällen och situationer.


- - - - -


XWorks segmenteringsmodell kombinerar explicit profilbaserad data med den implicita beteendebaserade datan och nyttjar den på ett sätt som gör att kommunikationen blir mer träffsäker, relevant och uppskattad av mottagaren. 

- - - - -


Ta kontakt med oss så berättar vi mer

PERSONIFIERA, MÄT OCH AUTOMATISERA ER KOMMUNIKATIONEN

PERSONIFIERA, MÄT
 OCH AUTOMATISERA I REALTID 

Med hjälp av relevant data på på personnivå går det att föra en smart och mätbar dialog med kunden och där över tid lär sig allt mer mer om kundens behov, önskemål, intressen, beteenden med mera.

- - - - -Genom att spåra, fånga in och analysera kunddata i realtid kan vi skapa en personlig, relevant och automatiserad kommunikation som når fram och uppskattas. 

- - - - -

Låt oss hjälpa er att utveckla en personlig och mätbar kommunikatio som levererar resultat

VI ÄR ALLA UNIKA 

Varje utmaning är unik. Vi anpassar strategi, taktik samt val av plattform och expertis, utifrån vad varje enskild kund vill uppnå med sitt uppdrag och kommunikation. 

- - - - -  

Tillsammans med vårt partnernätverket inom olika discipliner omsätter vi uppdrag till kundanpassade kommunikationslösningar som verkligen leverar uppskattning, mätbara resultat och djupare insikter. 

VÅRA OLIKA TJÄNSTER

Tillsamans med våra partners erbjuder vi tjänster inom:

– Analys, strategi och taktik
– Målgrupp och segmentering
– Kommunikationsflöde
– Innehållsproduktion
– Programmering
– Databashantering
– CRM
– Systems integrations
– SEO/SEM
– Projektledning

- - - - -


– Design
_ Original
– Copy
– Illustrations- och bildhantering
– Film- och video
– Originalsättning
– Printning
– Efterbehandling
– Distribution och lager
– Produktionsledning

Kontakta oss gärna om vår olika tjänster och partners

DATA OCH DJUPARE KUNDINSIKTER ÄR IDAG HYGIENFAKTORER

RELEVANT OCH KORREKT DATA ÄR GRUNDEN FÖR LYCKOSAM  KOMMUNIKATION 

Data av olika slag är idag en hygienfaktor och fundament för att kunna skapa en personifierad och relevant kommunikation som levererar mätbarhet och en positiv kundupplevelse genom hela kundresans interaktionspunkter.

- - - - -

Med hjälp av data och smarta "algoritmer" så levererar vi rätt budskap / erbjudande till rätt kund vid rätt tillfälle och i rätt kanal.  

- - - - -

Vi hjälper er att nyttja era datkallor för att skapa en relevant och personlig kommunikation

NYA BETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

NYA KUNDBETEENDEN STÄLLER KRAV PÅ ETT STÖRRE HELHETSGREPP

Dagens nya kundbeteenden ställer nu högra krav på att kommunikationen samordnas internt och att den integreras sömlöst mellan kanalernas olika interaktionspunkter. 

– – – – – –

Vi hjälper er att ta ett helhetsgrepp om kommunikation på alla nivåer och platser så att era kunder får en helhetsupplevelse utöver det vanliga. 
 
– – – – – –

Kontakta oss så berätta hur ni samordnar och integrerar er kommunikation på bästa vis.

EN SAMORDNAD OMNICHANNEL STRATEGI LEVERERAR BÄTTRE VARUMÄRKESUPPLEVELSE

OMNICHANNEL BASERADE KOMMUNIKATION LEVERERAR BÄTTRE KUNDUPPLEVELSER

Med hjälp av en insikts- och datadriven omnichannel strategi hjälper vi våra kunder att optimerar varumärkes- och kunduppevelsen. Ovsätt målgrupp, tillfälle och plats. 

– – – – – –

En smart omnichannel strategi ger effektiva möjligheter att:

– Integrera digitala, analoga och fysiska kanaler sömnlöst
– Kommunicera både online och offline
– Samordna inbound och outbound kommunikation


Låt oss visa hur ni kan skapa en smart och givande omnichannel dialog redan idag

SMARTA FLÖDEN ÄR GRUNDEN FÖR EN LYCKAD KUNDUPPLEVELSE

SMARTA FLÖDEN SKAPAR EN KONSEKVENT OCH GIVANDE KOMMUNIKATION ÖVER TID  

Med hjälp av smarta kommunikationsflöden går det att föra en konsekvent och mätbar kommunikation som leder kunden genom hela kundresan, från start till mål. 

– – – – – –

Ett rätt uppsatt flöde automatiserar och anpassar kommunikationen sömnlöst i realtid utifrån kundens profildata och agerande i de olika kanalerna. 

– – – – – –

De skapar en god överblick över vilka enheter som ingår, hur enheter i hänger ihop och innehåll och aktiviteter i kundresan styrs logisk genom flödet.  

– – – – – –

Kontakta oss så ska vi berättar närmare hur ni planerar era kommuniktionsflöde på bästa vis

KONTAKTA ELLER
BESÖK OSS GÄRNA.

Du finner XWorks kontor på Sveavägen 98 där vi sitter tillsammans med vår systerbyrå IK Stockholm och andra kreativa företag i vårt nätverket av samarbetspartners. 

T-Bana: Rådmansgatan. 

Rolf Kjerrgren 
Mobil: +46 (0)73 672 55 50
E-post: rolf@xworks.se

© Copyright XWorks - All Rights Reserved